Envikens Intresseförening

Vill du bli medlem i Envikens Intresseförening hör av dig till någon i styrelsen via mail eller telefon.
Det går också bra att skicka in 100:- till vårt plusgiro 563574-3. Företag faktureras. 

Styrelse

Ordförande
Veronica Zetterberg 
0705454619
veronicazetterberg70@gmail.com

Vice ordförande
Maja Bolén 070-543 77 71
bolemajaa@gmail.com

Emma Forsberg 
emmaforsberg@hotmail.com

Manne Staffansson 
msproduk@hotmail.com

Kiki Pers 
070-343 23 72 
kpers@hotmail.com

Zandra Larsson

Mikael Waller 
070-573 51 21
yttertanger@hotmail.com