Turism & Sevärt

I Enviken finns mycket att se och göra.
Här kan du bland annat njuta av fantastisk dalanatur
eller besöka kulturhistoriska byggnader som kyrkor och fäbodar.

Envikens gamla kyrka

Envikens gamla kyrka från 1671 är en populär plats
för bland annat bröllop, dop och sommarunderhållning.
Men kyrkan är också en sevärdhet i sig.
Ytterväggarna är klädda med faluröda spån
och taken är tjärstrukna. Kyrkbänkarna är av
handbilade stockar. Orgeln med pipor av trä är
byggd 1872 av en lokal orgelbyggare.

Innan den gamla kyrkan byggdes åkte Enviksfolket
ända till Svärdsjö kyrka för gudstjänst varje vecka.
Resan var lång, så de skrev till biskopen för att
få lov att bygga ett kapell i Enviken.
Men biskopen sa nej.
Enviksborna framhärdade dock –
och år 1669 var tålamodet slut.
På eget bevåg ”men uti herrens namn” la de kyrkans
första grundsten på plats den 6 maj.
År 1671 stod kapellet i stort sett färdigt.
  
 

Envikens ”nya” kyrka

Envikens kyrka uppfördes 1956 – 1957, eftersom den
gamla kyrkan var för svår att värma upp. Vintertid hade
man tvingats hålla gudstjänsterna i kommunalhuset i Rönndalen.

Kyrkan består av ett långhus som täcks av ett brant skifferklätt sadeltak.
Vid sydvästra sidan finns ett vapenhus som täcks av ett valmat tak.
Vid nordöstra sidan finns ett kyrktorn som täcks av en skifferklädd
kupol i två avsatser. Ytterväggarna är vitputsade med grovt kalkcementbruk.
Byggnaden har en stomme av tegel och vilar på en betonggrund
som döljs bakom en sockel av gråsten.

Orgeln med 17 stämmor är tillverkad av Olof Hammarberg i Göteborg,
den invigdes 5 oktober 1958. 1986 genomfördes en inre restaurering då
snickerierna förbättrades och väggarna rengjordes.
2003 lades tornets skiffertäckning om.

Görasgården och Skogsmuséet

Görasgården är Envikens Hembygdsgård
som sköts av Envikens Hembygdsförening.
Här anordnas bland annat midsommarfirande,
utställningar och kaffeservering.

I huvudbyggnaden, som byggdes omkring 1750
vid Göras i Enviksbyn, finns många dalamålningar.
På bottenvåningen av av Göras Trösklada finns ett
skogsmuseum där du kan lära dig mer om
skogsbruket i Enviksbygden från 1850-talet
fram till mekaniseringen omkring 1960.

Adress: Enviksbyn 33, 790 26 Enviken
Kontakt: Gudrun Sjödin
Tel: 0246 – 23 766,
Hemsida: www.envikenshembygdsforening.se
Mail: kontakt@envikenshembygdsforening.se


Våckelbergets naturreservat

Våckelberget är ett naturreservat och Natura 2000-område.
Från bergets topp har man en vidsträckt utsikt över sjön Balungen
och de blånande kringliggande bergen mot horisonten.
Våckelberget är en förkastningsbrant.
I den nedre delen av branten, Hammaren, går en av stigarna
in i Trollträdgården, som området nedanför berget kallas.
I Trollträdgården finns växter som vanligtvis bara återfinns
på sydligare breddgrader. Här växer bland annat hassel, lönn,
hässlebrodd, myskmadra och trolldruva. Anledningen till att
dessa växter finns just här är att klimatet påverkas av
förkastningsbrantens skyddande verkan. Branten är vänd mot
sydsydost vilket gör att solens strålar värmer upp såväl markskiktet
som klippan. De topografiska förhållandena gör att Trollträdgården
är skyddad från kalla nordliga vindar.

Engströms trädgård

Engströms trädgård är en visningsträdgård med omkring
3000 olika växter. Här finns en mängd olika örter, kryddor
och kulturhistoriska växter från olika delar av världen – till
exempel ormgran, rödbladig björk från norra Finland, röda
blåbär och gamla medicinalväxter som mästarrot som odlats
sedan 1500-talet. Varje sommar ordnas guidningar i trädgården
en helg i juli och därutöver efter överenskommelse.
Viss försäljning sker också, samt kurser och föreläsningar om
växter, trädgårdsodling och kulturhistoria.
Ägaren Björn Engström bedriver omfattande forskning om
bygdens historia. En stor databas finns om alla som bott i
bygderna omkring Enviken och deras släkter.

Adress: Klockarnäs 130, 790 26 Enviken
Telefon: 0246 – 23 165
E-post: bjorn.en@telia.com

Spjärshällen

Spjärshällen är det högsta berget i Falu kommun med sina
506 meter över havet. Här finns ett utsiktstorn och en
slogbod med möjligheter att sitta och njuta av utsikten.
På västsidan av hällen finns en fäbodristning som man kan se
om man tittar noga. Där står ”AJS 1864”. Troligen har någon
haft sin vilsta där och ristat in sitt bomärke medan djuren vaktades.

Tjärfabriken

Strax innan och under första världskriget var det stor efterfrågan på tjära. Då brändes mycket tjära i Sverige och på många platser byggde man tjärfabriker. Av någon anledning brann i stort sett alla ned. Så även tjärfabriken vid Vallasån nära Lamborn. Nedtill var den dock byggd av tegel, järn och gnejs som inte brinner. Därför finns en del av fabriken kvar. Här finns också skyltar med foton från förr, som visar och beskriver hur det gick till att bränna tjära. Dessutom finns en ännu äldre tjärdal på samma plats. Intill fabriken finns en mycket välbevarad huggarkoja med eldstad mitt på golvet och ett häststall intill kojan.

Fäbodar

För länge sedan i det gamla självhushållets tid
fanns 20 000 levande fäbodar i Sverige.
Skogarna genljöd av kornas råmanden, getternas bräkanden och pinglandet från skällor. Det var en märkesdag när folk, hästar, kor och getter ”buffrade” till fäbodvallen. För djuren betydde fäbodsvistelsen att de fick ströva fritt omkring och beta i skogen och för människorna var somrarna en välkommen omväxling från det vanliga livet i byn. Visserligen fick fäbodkullorna arbeta hårt från morgon till kväll med bl.a. smör- och osttillverkning, men det var ändå ett friare liv än annars. Idag är fäbodlivet på utdöende, men fortfarande finns några vallar kvar i Enviken.

Fäbodar i Enviken

På Grejsans fäbodar finns verksamhet med lantrasgetter ungefär från midsommar och över högsommaren med tillverkning och viss försäljning av fäbodsprodukter i mindre skala. Fäbodarna ligger högt och vackert i sluttningen ovanför tjärnen Grejsen, ca. en halv mil norr om Lamborn i Enviken. Från den övre delen av fäboden har man en vidsträckt utsikt över skogar och sjöar. Gårdarna ligger i klungor, många omgärdade av gärdesgårdar. Flera av dem består av små grå timmerstugor, bevarade i ursprungligt skick. Två kortare vandringsleder utgår från fäboden. Kurbergets och Alderbacka fäbodar är högt belägna, med fin utsikt. På Kurbergets fäbodar hålls varje sommar en ”öppen fäbodag” med underhållning, servering och annan försäljning. På Tängerkölens och Hundsnäs fäbodar finns inga betande djur, men flera gamla intressanta byggnader.

Enviken och geten

Getter har alltid varit vanliga i Envikstrakten – framför allt i fäbodarna. Därför har geten blivit en symbol för Enviken. Det var Fanny Mas, som förr hade affären Mas Hemslöjd, som tyckte att Enviken behövde en symbol. Så hon lät lokala träsnidare tillverka prydnadsgetter åt henne, som hon sedan sålde i sin affär

Kulturmiljö Rönndalsströmmen

Vid Rönndalsströmmen finns en unik samling kulturbyggnader.
Här finns en smedja som är fullständigt utrustad, ett generatorhus, en linskäkt, en skäktkammare, en tvättränna, ett frörenseri samt en brandstation. Sedan tidigt 1600-tal fanns här flera skvalt- kvarnar som nyttjade vattenkraften i strömmen. När sedan gårdar blev utflyttade från 1660-talet började området blomstra och blev Envikens centralort. Under 1800-talet byggdes linskäkten med skäktkammare. På 1910-talet byggde smeden Johan Berg smedjan, som drevs med likström. Den finns fortfarande kvar med all utrustning och maskiner. Johan Berg var en mycket duktig smed och hans välfungerande timmersaxar märkta ”JB” blev omtyckta runt om i bygden.

Tänger kiosk och lanthandelmuseum
”Konstkiosken”

I Tänger kiosk och lanthandelsmuseum kan du få se hur en riktig lanthandel såg ut förr i tiden. Lanthandel öppnades här 1897, kvar finns allt från gammal kaffekvarn, våg, ättika och mjöl till skor, hattar och laxrosa damunderkläder. Konsten på väggarna är dessutom till salu. Här finns bland annat Borglinds, Norelius och Hamnes svartvita grafik, samt akvareller av Svedlund.
Ring och boka tid före besök.
Adress: Övertänger 183, 790 26 Enviken.
Telefon: 0246 – 240 09

Kanotled

Genom Enviken passerar en fin kanotled mellan sjöarna Balungen och Runn. Du kan läsa mer om kanotleden på www.falun.se.

Vandringsleder

Om du vill ut i skog och mark finns flera fina vandringsleder i Enviken. Här finns till exempel en del av den gamla Pilgrimsleden som redan på 1100-talet användes för vandringar från Västra Aros (Västerås) till Nidarosdomen i Trondheim. I Enviken finns leden utmärkt från Yttertänger förbi Kurbergets fäbod till Björnås. Om du vill veta mer om vandringslederna finns kartor till salu på flera ställen i Enviken.

Fiske

I Enviken finns fantastiska fiskevatten! Bland annat Marnäsån, Tängerströmmen och Lambornsån, där det årligen planteras ut ca 150 kg fångstfärdig öring. Här finns även harr och bäckar med bäcköring. I sjön Balungen finns aborre, gädda, sik och öring. Björktjärn är ett populärt fiskevatten för den som är ute efter regnbågsforell. Fiskekort kan du köpa hos Gulf, Tängerdalens Camping och Jonssons Fik & butik.

Skidspår

I Enviken finns bra träningsmöjligheter för längdskidåkare. Envikens IF:s elljusspår är 3 km långt och lätt kuperat, med backar och stakpartier. Totalt finns här 20 km spår. På Lensberget i Övertänger finns också fina spår, med olika slingor som passar både proffs och nybörjare. Kontakta Envikens IF om du vill veta mer.