Föreningar
PRO 070-682 0259
Björkboda-Marnäs Byförening 0246-250 14
Yttertänger Byförening andersmats@hotmail.com
Envikens Missionsförsamling 0246-250 75
Enviksbyns Bygdeförening 076-134 0779
Envikens Hembygdsförening Klockarnasbyforening@gmail.com www.envikenshembygdsforening.se
Envikens Församling svardsjoenviken.pastorat@svenskakyrkan.se
Betania info@betaniakyrkanenviken.se
Ekot fissk@algonet.se
Envikens IF info@envikensif.se www.envikensif.se
Juniper Bay Gospel maria.emanuelsson@svenskakyrkan.se www.juniperbaygospel.com
Klockarnäs Byförening klockarnasbyförening@gmail.com
Samverkan i Tängerdalen info@tangerdalen.se www.tangerdalen.se
Envikens Skytteklubb helena@spa-sport.nu www.envikenskytte.se
Envikens Fiber Ef envikensfiber@gmail.com
Envikens Intresseförening kontakt@enviken.se www.enviken.se
Lamborns Byförening 073-092 4064
Envikens Brandmannaklubb 0246-23044